Theoretical yearly savings OSL:

0 liters of water
0 kg CO2
0 kg glycol
0 kg jet fuel

Link til MSG Intro video

Grønn teknologi og programvare for kunstig intelligens utviklet i Norge lander på Avinor Oslo lufthavn (OSL) når verdens største robot fra MSG Aviation tas i bruk i en testfase neste år. På sikt kan roboten erstatte dagens manuelle og tidkrevende prosesser for fjerning av is og snø på flyene, samt vask, motorvask og teknisk inspeksjon. For flyselskapene betyr det reduserte kostnader og lavere klimautslipp.

Etter flere år med testing og utvikling etterfulgt av et forprosjekt sammen med OSL, starter det norske selskapet MSG Aviation byggingen av verdens største robot. Roboten fjerner snø og is fra flyene, vasker flykroppen og motorene og gjennomfører teknisk inspeksjon av flyene. Dette er mulig gjennom MSG Aviations egenutviklede programvare for kunstig intelligens. Forprosjektet med Oslo lufthavn er nå avsluttet og byggestart vil etter planen skje i 2023. I forprosjektet har det vært avgjørende å kartlegge hvordan bruken av roboten skulle tilpasses driften og trafikkflyten på Oslo lufthavn, ikke minst i perioder med mye trafikk og stort behov for fjerning av is og snø på flyene.

– Vi er veldig godt fornøyde med at vi nå kan sette i gang byggingen og testperioden av verdens største og første robot for fjerning av is og snø, vask, motorvask og teknisk inspeksjon av fly på OSL. Sammen med OSL har vi funnet den beste løsningen som både ivaretar sikker og effektiv drift, sier administrerende direktør og største eier i MSG Aviation, Ove Trøen.

– Det er ingen grunn til at flyselskapene skal fortsette med manuelle, tidkrevende og kostbare prosesser, når vi kan gjøre det raskere, bedre, mer miljøvennlig og mer kostnadseffektivt ved bruk av ny teknologi. Vi kan bidra til at flyselskapene blir mer effektive og punktlige samtidig som de sparer penger på drivstoff og reduserer klimautslippene, samtidig som vi leverer på regjeringens ønske om å utvikle klimavennlig teknologi, fortsetter Trøen.

KLAR FOR FJERNING AV IS OG SNØ: Roboten fra MSG Aviation er klar til å fjerne is og snø ra dette flyet før det kan ta av. Illustration: MSG Aviation.

Spennende prosjekt

Avinor, som over en periode på tre år låner ut arealer til MSG Aviation, ser med stor interesse på prosjektet.

– For Avinor og Oslo lufthavn er det avgjørende å utforske ny teknologi og hele tiden utvikle oss i takt med denne. I vår bransje handler det om sikker og stabil drift av flyplassene våre, og det å sørge for en mer effektiv vinterdrift er veldig viktig, sier direktør for teknologi og infrastruktur på Oslo lufthavn, Ole Petter Storstad.

Han sier pilotprosjektet som nå skal settes i gang er en mulighet Avinor ønsket å tilrettelegge for.

– Det var derfor naturlig for oss å inngå et samarbeid om et pilotprosjekt, med norske MSG Aviation, som satser tungt med nyskapende teknologi og utfordrer de etablerte rutinene for en del av flyindustriens drift. Det er spennende, og vi gleder oss til å samarbeide om dette fremover, tilføyer han.

Innovasjon Norge heier på grønn teknologi

Innovasjon Norge har støttet MSG Aviation med finansielle midler i flere runder og mener det er viktig med denne typen gründervirksomhet.

– Omstilling og innovasjon er avgjørende når vi skal over til et lavutslippssamfunn. Utviklingen av ny, grønn teknologi er viktig for at vi skal nå målene i Parisavtalen. MSG Aviation utvikler smarte og grønne løsninger for luftfarten som vil bidra til å redusere utslippene, ikke bare i Norge, men internasjonalt. Innovasjon Norge har tro på og støtter gründervirksomheter som MSG Aviation. Derfor har vi bidratt med midler til å utvikle verdens største robot som nå skal bygges på Oslo lufthavn, sier regiondirektør Anniken Fægri Damm-Larsen i Innovasjon Norge.

Rene fly gir mindre utslipp og lavere kostnader

Regelmessig utvendig vask av fly gir mindre luftmotstand og dermed en reduksjon i drivstofforbruk som er estimert til to prosent. God vask gir dessuten mindre slitasje på flyene som igjen gir lavere vedlikeholdskostnader.

– Flyselskaper over hele verden har med andre ord behov for disse tjenestene, men med noe ulike behov. Her i nord er det størst behov for fjerning av snø og is, samt regelmessig vask, mens det i mer eksotiske strøk hvor flyene flyr over ørken er en stor utfordring å rense flyskrog og motorer for sand, sier Trøen.

MSG Aviation har inngått intensjonsavtale med Widerøe og Norwegian om vasking, avising og inspeksjon av fly. Widerøe Ground Handling har inngått en avtale om å være operatør av anlegget og roboten på OSL. Menzies har også inngått intensjonsavtale med selskapet.

– Widerøe Ground Handling tilbyr bakketjenester på 42 lufthavner i Norge. Våre tjenester innebærer blant annet fjerning av snø og is på flyene. Som selskap er vi opptatt av å modernisere alle våre tjenester, slik at vi kan jobbe smartere og mer effektivt. MSG Aviations nye robotløsning gir oss mulighet til å automatisere våre prosesser, slik at vi ikke bare reduserer kostnader, men også reduserer miljøutslippene betydelig, sier kommersiell direktør i Widerøe Ground Handling, Kjell Ivar Maudal.

MSG Aviations robot er bygget for å betjene alt fra større passasjerfly til mindre privatfly. Også militære fly og droner vil kunne bruke roboten.

KLAR FOR INSPEKSJON ELLER VASK: Dette flyet venter på å bli vasket eller å gå gjennomført en teknisk inspeksjon ved hjelp av roboten fra MSG Aviation. Illustrasjon: MSG Aviation.

Inspeksjon uten å åpne flyskroget

MSG Aviations tilbud av tjenester innebærer også teknisk inspeksjon av fly.

– Med kameraer og kunstig intelligens kan vi «scanne» fly for skader på flykroppen. Nå kan vi på millimeteren identifisere eventuelle skader på flyskroget i løpet av noen timer, sammenlignet med dagens prosesser som tar opptil flere uker, sier Trøen.

Stor internasjonal interesse

MSG Aviation er i dialog med en rekke internasjonale flyplasser og flyselskaper om etablering.

– Om lag 2 500 flyplasser driver med avising av fly i dag. Hele verden er vårt nedslagsfelt og det er stor interesse for våre tjenester fra en rekke internasjonale flyselskaper og flyplasser. Vi er overbevist om at enda flere vil få øynene opp for MSG Aviation og hvordan verdens største robot kan revolusjonere deler av luftfarten når den blir tatt i bruk på OSL, sier Trøen.

MSG Aviation mener det ikke hadde vært mulig å sette i gang arbeidet på OSL uten det gode samarbeidet selskapet har hatt med en rekke aktører.

– Vi vil takke Avinor, Widerøe, Norwegian og Innovasjon Norge for at de har hatt tro på og støttet dette prosjektet som vi er overbevist om at vil gjøre luftfarten grønnere og mer konstandseffektiv. I tillegg har samarbeidet med Canrig Robotics, Siemens og Vilokan vært avgjørende for å kunne utvikle den banebrytende teknologien, sier Trøen.